ONZE STANDPUNTEN

Progressief Molenlanden staat voor sociale, duurzame en fatsoenlijke politiek. De komende vier jaar zijn onze speerpunten:

Wonen en bouwen 

Progressief Molenlanden wil graag de bewoners van elk dorp, de corporaties en de huurdersverenigingen in de gelegenheid stellen om zoveel mogelijk zelf de beslissingen te laten nemen hoe en wat er gebouwd moet worden. Eerst mensen, dan pas stenen!

Eerlijk delen

Ongelijke samenlevingen zijn ongelukkige samenlevingen. Progressief Molenlanden dat mensen die financieel aan de grond zitten de kans krijgen om uit het dal te klimmen, en niet worden achtervolgd met onnodige en wantrouwende regels.

Gekozen dorpsraden 

Progressief Molenlanden kiest voor een nieuw bestuursmodel. Elk dorp heeft recht op een gekozen dorpsraad met eigen bevoegdheden. De dorpsraden zijn de ‘oren en ogen’ van het dorp om de wensen en problemen van het dorp te signaleren en oplossingen aan te dragen.

Regio-gebonden scholing en arbeid 

Er zijn volop kansen om te werken in de regio en in onze eigen gemeente, de kranten staan er vol mee. Progressief Molenlanden gaat zich inzetten voor een vakschool in de gemeente gericht op de technische beroepen. Op die manier kunnen we onze eigen jongeren hier opleiden en aan het werk krijgen.

Emancipatie en zelfontplooiing/Activeren tot deelname aan de samenleving 

Een bijdrage leveren aan de samenleving geeft burgers voldoening, sociale contacten en de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden op te doen. Progressief Molenlanden gelooft in een individuele aanpak die oplossingsgericht is en werkt. Doelgroepen die extra aandacht verdienen zijn mensen met beperkingen, mantelzorgers, mensen in armoede en statushouders.

Goed WMO programma 

Het doel van de WMO is mensen zo te ondersteunen in hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie dat zij een goede kwaliteit van leven ervaren. Een goed WMO-programma is, zoals Progressief Molenlanden het ziet, gericht op de individuele wensen en eisen van onze burgers. Waarbij wij het belangrijk vinden dat de burger zelf de regie houdt over zijn/haar leven.

Optimale infrastructuur 

Progressief Molenlanden ondersteunt de kwaliteit van wonen en werken door op lokaal niveau aandacht te schenken aan goede wegen, spoorwegen en een betere inzet van vervoer over water. Het is hierbij belangrijk dat er een goede balans is voor langzaam verkeer in de dorpen (fietsers en wandelaars) en goede ontsluiting voor woon/werkverkeer en onze bedrijven.

Gemixte klimaatneutraal woningaanbod 

Progressief Molenlanden wil werken aan een gevarieerd woonmilieu. Door sociale huurwoningen te mengen met koopwoningen, seniorenwoningen, starterswoningen en woningen met een gemiddelde marktprijs ontstaat een sterkere sociale woongemeenschap.

Duurzame ondernemers zijn de toekomst!

Lokale ondernemers en zeker ook MKBers zijn de motor van onze economie. Wij faciliteren duurzaam ondernemen en staan klaar als nieuwe ondernemers zich melden. Mensen met ondernemerszin mogen rekenen op onze steun.

Toekomstbestendig landschapsbeleid.

In de gemeente Molenlanden ligt een enorme groot buitengebied waar voor het merendeel agrarische bedrijven met een ‘menselijke maat’ zijn gevestigd en dat moet zo blijven. Progressief Molenlanden wil graag dat er in het buitengebied mogelijkheden zijn om te wandelen, spelen, sporten en te genieten!

Innovatief & duurzaam

Progressief Molenlanden beseft dat het realiseren van de klimaatdoelstellingen investeringen vraagt van alle bewoners. Voor milieumaatregelen mogen belastingverhogingen worden ingevoerd, mits de opbrengst wordt gebruikt voor maatregelen en onderzoek naar verduurzaming van de omgeving. We willen zelf het heft in handen nemen op het gebied van innovatie op milieu- en klimaatmaatregelen.

(Slow) toerisme (ook voor Kinderdijk!)

Het toerisme is een steeds belangrijke pijler van onze economie. Progressief Molenlanden vindt dat het toerisme mag groeien, zonder aantasting van ons polderlandschap. We richten ons op het slow-toerisme. Geen grote groepen, maar gedoseerde bezoekers die niet alleen naar de “molens” gaan, maar ook de polder willen verkennen. We zijn voorstander van het gebruiken van toeristenbelasting, die we inzetten voor de ontwikkeling van onze buitenruimte.

Download hier ons volledige verkiezingsprogramma!

Volg Progressief Molenlanden op Facebook en Instagram voor meer updates over haar leden en hun plannen.

© 2020 Progressief Molenlanden | Website door Rik de Regt