Impressie bestuursvergadering 23 november 2022

Op 23 november heeft het bestuur de ledenvergadering en themabijeenkomst van 28 september nabesproken. We waren tevreden over de opkomst en het verloop van het gesprek over het thema duurzame landbouw. Ook hebben we een bijeenkomst voor 14 januari voorbereid, waarbij we als bestuur en fractie samen met de leden de koers voor de komende jaren willen bepalen. Een afvaardiging van het bestuur zal in het eerste kwartaal van 2023 voorgangsgesprekken voeren met de burgerraadsleden en het raadslid. Het bestuur besluit om in 2023 op 5 april en op 11 oktober ledenvergaderingen te organiseren. Aan de hand van de uitslagen per stembureau zijn eerste gedachten besproken over het verkiezingsresultaat. We hebben besloten om een analyse te maken van de verkiezingsuitslag in combinatie met een evaluatie van de verkiezingscampagne. Deze analyse wordt besproken op de ledenvergadering van 5 april 2023.