Applaus voor eerste bijdragen

De eerste commissievergaderingen na de verkiezingen zijn alweer geweest. Voor de nieuwe burgerraadsleden een spannend moment. Tijdens de commissievergadering Wonen, Werken & Verkeer van dinsdag 5 april jl. mocht  Jeannette Hessels voor PM het spits af bijten met haar bijdrage over het Stedenbouwkundigplan Entreezone Kinderdijk. Aan het eind van deze bijdrage natuurlijk een groot applaus van de overige commissieleden voor haar ‘maidenspeech’. 

Er waren inwoners en ondernemers die gebruik maakten van hun spreekrecht. Zij wilde met de raadsleden graag hun visie, zorgen en persoonlijke verhalen delen over de ingrijpende verbouwing van de entree van het werelderfgoed Kinderdijk. Progressief Molenlanden neemt deze mee in hun beraadslaging.

Wilt u in contact komen met Jeannette over dit onderwerp?
jeannette.hessels@jouwgemeente.nl

Fractievoorzitter Ferry v.d. Koelen nam het deel van de commissievergadering over de Rioolproblematiek voor zijn rekening. ter sprake kwam o.a. het verbod om gebouwen te bouwen of het gebruik van gebouwen te wijzigen als dat extra rioolcapaciteit vraagt.

Wilt u in contact komen met Ferry over dit onderwerp?
ferry.vanderkoelen@jouwgemeente.nl 

Op donderdag 7 april jl was het de beurt aan Paul Wols. Voor zijn bijdrage nam Paul plaats in de commissie Samenleving, Duurzaamheid & Bedrijfsvoering. Op agendapunt 6 stond de Evaluatie en Actualisatie Beleidsnotitie Arbeidsmigranten en mocht hij zijn bijdrage voor PM leveren. Ook voor hem een groot applaus. Met wethouder Slob en de commissie is afgesproken dat er een beeldvormende avond over dit onderwerp komt voordat er beslissingen worden genomen.

Wilt u in contact komen met Paul over dit onderwerp?
paul.wols@jouwgemeente.nl

Voor Michel Blom lag in deze commissie het agendapunt Raadsinformatiebrief Financiële Ontwikkelingen 2022-2032 ter tafel. Michel had het in zijn bijdrage over een aantal stelposten.
Een stelpost wordt opgenomen in een begroting terwijl de werkelijke kosten nog niet exact bepaald kunnen worden. Het gaat dan ook om een schatting.
In een begroting wordt een stelpost beschreven als ‘PM’. Na de vraag aan wethouder Visser over de stelposten werd er zo aan het eind van de avond nog wat gelachen. Progressief Molenlanden gebruikt vaak de afkorting ‘PM’ voor de eigen partij. Michel grapte naar de wethouder, ” u ziet ons nu als stelpost”. 

Wilt u in contact komen met Michel over dit onderwerp?
michel.blom@jouwgemeente.nl 

Omdat het niet mogelijk is om als fractieondersteuner een ‘maidenspeech’ te houden vermelden wij hier wel graag Sicco Reitsma en wensen we hem ook veel succes bij de partij.

Wilt u in contact komen met Sicco om onderwerpen onder de aandacht te brengen?
s.reitsma@progressiefmolenlanden.nl 

Progressief Molenlanden gaat met deze fractie een mooie toekomst tegemoet.