Foto: Etiënne Hessels Fotografie

Het Beatrixziekenhuis (het beste streekziekenhuis van Nederland) in Gorinchem dreigt zijn spoedeisende
hulppost (SEH) te verliezen.

Er ligt een plan om de acute zorg (eerstelijnszorg) meer te centraliseren vanuit het ministerie in
samenwerking met de zorgverzekeraars.
Als de Haagse plannen voor centralisatie van (acute) zorg doorgaan, kunnen patiënten uit onze regio

straks niet meer in het Beatrix ziekenhuis terecht, maar zullen naar o.a. Dordrecht, Rotterdam of
Nieuwegein/Utrecht moeten uitwijken voor de noodzakelijke medische spoedeisende hulp.
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoekt in samenwerking met de
zorgverzekeraars of het opheffen van de eerstelijnszorg in Gorinchem een optie is, net als bij 27 andere
regionale ziekenhuizen in ons land, omdat deze niet winstgevend zouden zijn.
Dit betekent ook voor bevallingen die in het ziekenhuis plaatsvinden, dat dit alleen zou kunnen als er 24
uur per dag 7 dagen per week een ok, ic en alle andere benodigde faciliteiten en een gespecialiseerd team klaarstaat om de acute geboortezorg te begeleiden denk hierbij ook aan de opvang van baby’s met een ernstige medische problematiek.

De eerste keer dat een mogelijke sluiting werd benoemd was in de zogenaamde houtskool schets acute
zorg van het kabinet in het najaar van 2020.
Meerdere belanghebbende gemeenten hebben toen een reactie gestuurd aan het ministerie waarin de
zorgen kenbaar zijn gemaakt, echter nu blijkt dat daar geen reactie op is binnen gekomen .
En nu heeft Minister Ernst Kuipers de kamer op 22 februari 2022 een brief gestuurd aan de tweede kamer
over het toekomstbestendig maken van de acute zorg, waarin hij kenbaar maakt dat hij de acute zorg meer wil concentreren.
Daarin is geen sprake meer van een ‘schets’, maar wordt toegewerkt naar concrete plannen. Hij wil
minder spoedeisende hulpposten en meer ambulances.
De opgezette handtekeningenactie van bezorgde inwoners uit Molenlanden is weer actief gemaakt en
heeft inmiddels bijna 25.000 ondertekenaars, dit omdat deze petitie nog niet definitief was overhandigd
aan de tweede kamer vanwege de coronacrisis en het demissionaire kabinet. Ook is er
een facebookpagina actief.
De initiatiefnemers hadden op 2 december 2020 de tussenstand overhandigd tijdens het begrotingsdebat
van VWS.
CDA Molenlanden en Progressief Molenlanden hebben inmiddels schriftelijke vragen gesteld.

Foto: Etiënne Hessels Fotografie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *