Werkbezoek op de zorgboerderij door Progressief Molenlanden

PM was 22 februari op werkbezoek bij Tamar en Eddy Kapitein op de Bonte Shetlander Hoeve te Arkel. De Shetlander Hoeve is een zorgboerderij met een productiegerichte paardenhouderij, gelegen aan de dijk bij de jachthaven in Arkel. De eigenaren hebben daar samen met hun beiden dochters een prachtige wereld geschapen voor hun deelnemers/cliënten en de vele dieren die zij daar houden. Zorgboerin Tamar is gediplomeerd Paardencoach en gebruikt o.a. MGV (Motiverende gespreksvoering). Het is een gespreksstijl die systematisch aandacht besteedt aan de motivatie bij gedragsverandering.
Voor wie is deze voorziening bedoeld?
De zorgboerderij is gestart in 2016 en heeft een twintigtal deelnemers/cliënten welke 6 dagen per week op de boerderij dagbesteding krijgen. Deelnemers/cliënten hebben ieder hun eigen verzorgpony. Het is ook bijzonder dat de deelnemers vaak de veulens geboren zien worden. De deelnemers helpen in de eerste drie jaar van deze pony’s socialiseren en verzorgen. En dat is niet alleen borstelen en beweging bieden, maar ook het geven van voer en het mesten van de stalletjes. De zorgboerderij heeft ook een showteam en zij verzorgen spetterende shows en zijn een graag geziene gast bij optredens. Het showteam bestaat voornamelijk uit deelnemers/cliënten van de zorgboerderij. De zorgboerderij wordt graag gevraagd omdat zij met hun deelnemers/cliënten binnen het team ingewikkelde figuren met hun pony’s kunnen laten zien. De deelnemers/cliënten welke op de boerderij komen, zijn niet zwaar lichamelijk of geestelijk beperkt en nog leerbaar. Het zijn over het algemeen kinderen met  o.a. ASS,ADD en ADHD.
Het belang van deze voorziening
Waarom is het werken met pony’s zo belangrijk? Pony’s zien geen handicap, zien alleen een mens met liefde voor dieren. Daardoor werkt dit goed bij deze kinderen en krijgen zo meer zelfvertrouwen krijgt en meer geloof in hun eigen kunnen. De deelnemers/cliënten zijn hier o.a. voor ontlasting thuissituatie en hebben meerdere leerdoelen. Hierbij gaat het voornamelijk om sociale vaardigheden, vereenzaming, leren voor zichzelf op te komen, opbouwen van zelfvertrouwen. Door het werken ontstaat een structuur en een dagritme. Het stimuleren van activiteiten en soms een time-out van school en om daarna weer terug naar school te begeleiden. Dit ook om minder prikkels aan te bieden om soms daarmee ook om agressie thuis te voorkomen en voor een ontspannen dagbesteding. De kracht van zorgboerderij De Bonte Shetlander Hoeve is Ruimte, Ritme , Regelmaat en Respect voor zowel mens als dier. “Iedereen mag er zijn en iedereen doet er toe” Verder zorgt de goede sfeer en het luisterend oor van de begeleiding voor een veilige en prettige omgeving. Zorgboerderijen zijn van onschatbare waarde voor met name de kwetsbare groep mensen. Zij werken hier met ziel en zaligheid en voelen zich gelukkig met gelijkgestemden. De pony’s oordelen en veroordelen niet. Zij geven alleen maar warmte en liefde op de momenten dat het nodig is. Daar kan geen psychiater of therapie tegenop. De deelnemers/cliënten praten vol liefde tegen PM over hun boerderij en vertellen hoe goed het hun doet. Er worden dan ook mooie resultaten geboekt. De verhalen van de deelnemers zouden veel meer belicht mogen worden. Het maakt duidelijk  dat opnames in instellingen of dure behandelingen minder nodig zijn. Het gaat om het belang van de cliënt/deelnemer. Het blijkt namelijk vaak dat zodra het over geld gaat, vergeet men vaak de cliënt/deelnemers.
Hoe verloopt de deelname?
Wanneer een deelnemer binnenkomt, wordt er een zorgovereenkomst opgesteld, de leerdoelen worden besproken en deelnemer/client gaat starten op de boerderij. Er wordt door de client en de boer gewerkt aan deze doelen en ook gerapporteerd aan de hand van deze doelen. Met andere woorden; zinvolle dagbesteding, maar is uiteindelijk intensieve begeleiding. Er wordt gespeeld, gehuild, gewerkt en geleerd. Ervaringsleren noemt men dat en met je handen en voeten je hoofd leeg Doelen worden zo nodig bijgesteld, zeker als men weer durft te lachen, dat er weer naar je geluisterd wordt.  
De harde realiteit
Tijdens ons bezoek met PM werden we helaas met de neus op de feiten gedrukt Zorgboerderijen krijgen n.l. steeds minder geld  en kunnen dan moeilijk blijven bestaan. De provincie Zuid-Holland heeft nieuwe kaders en tarieven opgesteld en wil dat Jeugd deelnemers binnen een jaar weer zonder dagbesteding kunnen. Ouders moeten dan meer zelf gaan oppakken en er wordt ingezet op meer vanuit eigen kracht. Maar er zijn gezinnen waar die kracht ontbreekt, omdat meerdere kinderen binnen het gezin een stoornis hebben. Ouders overzien het dan niet meer. Op zo’n moment is daar de jeugdprofessional. Deze verwijst uiteindelijk naar de zorgboerderij, want ze weet uit ervaring dat het hier eigenlijk goed werkt. Daarom is het van belang dat deze voorzieningen in stand blijven. En dan…als de leerdoelen zijn behaald, het kind kan weer zonder, zegt men. Maximaal een jaar volgens de kaders. Afbouwen of gelijk stoppen. Maar dat gaat niet altijd op. Je kunt het vergelijken met een medicijnspiegel, het is even zoeken, maar met de juiste dosering heb je geen pijn meer of geen last van je aandoening. Maar stop je met de medicijnen en komen de klachten terug.  Met een kind wat nu net weer goed in haar vel zit gebeurt hetzelfde, het voelde zich goed, kon weer school aan, kon ont prikkelen op de boerderij na school. Schoolresultaten zijn goed, maar dan loopt toch het emmertje weer vol. Dagbesteding wordt gestopt, thuis loopt het nog niet lekker, op school doe je alsof het goed gaat, maar thuis kun je jezelf weer lekker laten gaan. Slaan, schoppen en gillen. Dat is veilig. Ouders weten het niet meer en de jeugdprofessional staan weer met de rug tegen de muur. En de professional?  deze heeft inmiddels een andere baan bij een andere gemeente. Het gaat weer van voren af aan.
Beleving
Je voelt weer de zon en de wind. Niet continue achter een schermpje zitten, maar met een frisse en blije blik tussen en met de dieren, het groen en de mensen welke je zien staan en naar je luisteren. Je aanschouwt de wereld, je voelt weer dat je leeft. Dat je er mag zijn, dat je er toe doet. Je gaat weer naar school, naar het VMBO of Havo, misschien zou je zelfs hoger kunnen, maar dat redt je niet met je overprikkeling, je overgevoeligheid voor geluiden en mensen in je nabijheid. Maar Havo dat doe je met twee vingers in de neus. De zorgboerderij zorgt voor je ontspanning, is je uitlaatklep, daar mag je zijn wie je wilt zijn. Daar ben je geliefd, kun je alle prikkels verwerken welke je de hele dag hebt opgedaan. Pony’s zien geen handicap, alleen een mens met liefde voor dieren. PM kent een hoge prioriteit toe aan het dossier jeugdzorg in samenwerking tussen jeugdhulpverlening, GGZ en andere instanties. Dit wordt op zich wel breed aangepakt, maar dit zou meer verbonden moeten zijn en zo min mogelijk schotten tussen alle aanbieders en beleidsmakers. Zorg voor elkaar en naar elkaar omkijken vindt PM belangrijk.
Pm wil graag een grote stap zetten naar kwalitatief, beter en slimmere uitvoering. Deze plek moet net als andere zorgboerderijen in Molenlanden blijven bestaan om hun prachtige werk te blijven doen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *