PM wil duidelijkheid voor inwoners over randweg Groot- Ammers

De overlast door verkeer op Voorstraat- Sluis in Groot- Ammers is al jaren een punt van discussie in de lokale politiek, ook in deze collegeperiode.  

Op 26 november 2019 heeft de raad het besluit genomen tot het nader onderzoeken van een zuidelijke en een noordelijke randweg.

Op 21 december heeft de gemeenteraad het collegevoorstel besproken om een verdiepingsonderzoek in te stellen naar een zuidelijke randweg met ontwerpsnelheid 60 km/uur en een noordelijke randweg. Zowel voor de zuidelijker randweg als ook voor de noordelijke randweg worden ook een aantal varianten onderzocht. Bij alle partijen was draagvlak om ook de door de initiatiefgroep voorgestelde zuidelijke variant en de 0+- variant (Voorstraat/Sluis met vrachtwagenverbod) in het verdiepend onderzoek te betrekken.

Quick scan

PM heeft zich vooral ingezet om het verdiepend onderzoek in 2 delen uit te voeren. Eerst een op alle nieuwe varianten en dan vervolgens een verdiepend onderzoek uit te voeren op de varianten die haalbaar, betaalbaar en toekomst bestendig zijn.

Wij hebben er voor gepleit om als raad van Molenlanden uit te spreken wat we voor een randweg kunnen en willen betalen.  In het uiteindelijk besluit is opgenomen om als eerste stap van het verdiepend onderzoek alle varianten te toetsen op criteria als technische haalbaarheid, geldende voorschriften, ongeoorloofde doorsnijding van natuurzones en andere harde criteria. Toetsing op financiën dus niet. Wij vinden dat echt een gemiste kans. Wij willen voorkomen dat we na de afronding van het verdiepend onderzoek geen besluit kunnen nemen, omdat er geen betaalbare varianten kunnen worden voorgelegd.

Raadsinformatiebrief

De wethouder heeft na vragen van PM toegezegd om de raad door middel van een raadsinformatiebrief te informeren over de keuze van de varianten die uiteindelijk verder worden onderzocht. Zo’n raadsinformatiebrief kan voor de raad aanleiding zijn om daarover te debatteren. Als er op dat moment naar ons oordeel geen betaalbare varianten meer over zijn, zullen wij daar zeker op terug komen.

Kortom: Wij willen dat er in september een plan voorgelegd wordt dat past bij de financiële polsstok van onze gemeente en dat de leefbaarheid van de inwoners Groot- Ammers ten goede komt. Wij zullen het uiteindelijke resultaat daarop beoordelen.

Samen met SGP en CU hebben wij erop aangedrongen om voor de varianten die overblijven nadrukkelijk te zoeken naar mogelijkheden/ bereidheid van andere overheden om mee te betalen aan de kosten. Dat is in het uiteindelijke besluit ook vastgelegd.

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

© 2020 Progressief Molenlanden | Website door Rik de Regt

Laatste nieuws

Font Size: 16px
High Contrast: offon