PM vraagt aandacht voor participatie en communicatie rondom de RES

Progressief Molenlanden vraagt aandacht voor communicatie en participatie bij de uitwerking van de Regionale Energiestrategie Alblasserwaard (RES 1.0)

Het Klimaatakkoord is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs. De maatregelen uit het klimaatakkoord moeten zorgen voor een CO2 reductie van 49% in 2030 ten opzichte van het jaar 1990. In 2050 moet de CO2-uitstoot helemaal zijn afgebouwd

Het Rijk wil weten hoe de Nederlandse doelstelling van 49% CO2 reductie en de inspanning die daarvoor nodig is, tot 2030 gerealiseerd en ruimtelijk ingepast kan worden. Daarvoor is Nederland ingedeeld in zogenaamde RES- regio’s. Molenlanden vormt samen met de gemeente Gorinchem de RES- regio Alblasserwaard. Elke RES- regio ontwikkelt een Regionale Energiestrategie waarin onder andere beschreven is hoeveel duurzame elektriciteit de regio wil opwekken, welke zoeklocaties hiervoor in aanmerking komen en welke infrastructuur hiervoor nodig is en hoe de participatie wordt vormgegeven bij de totstandkoming en realisatie van de RES.

 De kern van de RES is het bod dat de regio Alblasserwaard doet aan het Rijk als bijdrage aan de nationale doelstelling voor 2030. In te vullen door zonne-energie: zon op bedrijfsdaken en door een aantal grote windturbines in de 2 zoekgebieden bij Avelingen en A15- Oost. Daarnaast wordt voorgesteld om de in RES 1.0 opgenomen zoekgebieden en aandachtsgebieden voor het opwekken van windenergie te gaan verankeren in het omgevingsbeleid. (aandachtsgebieden zijn locaties die in beeld blijven voor de periode na 2030 of als reservegebied als de zoekgebieden Avelingen en A15- Oost afvallen; concreet een strook langs de A27 en langs de A15 bij Giessenburg en Oud- Alblas).    

Progressief Molenlanden (PM) is tijdens de raadsvergadering akkoord gegaan met de vaststelling van RES 1.0. Wij hebben wel een aantal opmerkingen gemaakt over de communicatie en de participatie van inwoners en bedrijven.

PM vindt dat communicatie en participatie van inwoners en bedrijven nog veel aandacht verdienen. Inwoners en bedrijven lijken niet op de hoogte van de impact van de genomen besluiten. De aandachtsgebieden van nu kunnen immers zomaar de zoekgebieden van de toekomst worden. PM vindt het daarom belangrijk dat inwoners en bedrijven nadrukkelijk worden geïnformeerd als de aandachtsgebieden worden opgenomen in de Omgevingsvisie. Dit geldt zowel voor de status van de aandachtgebieden als voor de mogelijkheden tot participatie daarover. Wij willen dat burgers vooraf geïnformeerd worden en niet het gevoel moeten krijgen dat ze voor het blok gezet worden. PM heeft daarom samen met VVD en SGP hierover een motie ingediend. De gemeenteraad heeft deze motie unaniem aangenomen.

De plannen van onze RES- regio hebben invloed op het woon- en werkklimaat in omliggende dorpen en steden. Omgekeerd hebben de plannen van andere RES- regio’s op het woon- en werkklimaat van de inwoners van onze gemeente. Afstemming tussen verschillende RES- regio’s is dus van groot belang. De commotie die recent in Wijngaarden is ontstaan naar aanleiding van een participatiebijeenkomst over de plannen van RES- Drechtsteden tonen dat aan. PM is daarom mede initiatiefnemer geweest van een motie die het college oproept om in overleg te gaan met omliggende RES- regio’s en in overleg met inwoners participatievormen te kiezen waarbij inwoners van de randgebieden kunnen participeren in de RES-plannen van de verschillende regio’s. Deze motie is met steun van alle partijen in de raad aangenomen.

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

© 2020 Progressief Molenlanden | Website door Rik de Regt

Laatste nieuws

Font Size: 16px
High Contrast: offon