Klimaatdijk: Progressief Molenlanden wil betaalbaar bouwen in Streefkerk

Progressief Molenlanden wil betaalbaar bouwen in Streefkerk

Op 6 april 2021 stond het bestemmingsplan Streefkerk Dorpsstraat- Oost (Klimaatdijk) op de agenda van de raadscommissie Wonen, Werken en Verkeer. Het bestemmingsplan maakt de bouw van 36 woningen aan de Dorpsstraat ruimtelijk mogelijk te maken.

In het raadsvoorstel is aangegeven dat de eigenaar van de grond streeft naar een gedifferentieerd woningbouwprogramma met ruimte voor goedkope en dure woningbouw en ook zowel in de huur- als in de koopsector. Aan de eigenaar is de recentelijk vastgestelde woonvisie en woningmarktanalyse per dorp overhandigt. Het plan moet dus in kunnen spelen op de woonbehoefte van Streefkerk: grondgebonden woningen tot €300.000,=, grondgebonden woningen tussen €300.000,= en €450.000,= en nultredenwoningen tot €250.000,= Daarnaast geeft woonvisie aan dat bij projecten van minstens 10 woningen minimaal 40% in het sociale segment zal worden gerealiseerd.    

De ChristenUnie heeft voorafgaan aan de commissie vragen  gesteld over het verwachte woningbouwprogramma. De beantwoording geeft aan: 30 appartementen en 6 grondgebonden woningen waarvan 6 goedkoop, 24 middelduur en 6 duur. Een woningbouw programma wat een forse claim legt op de voor Streefkerk geplande bouwmogelijkheden van 60 woningen en wat slecht aansluit op de Woonvisie.

Uit de beantwoording van de vragen blijkt ook dat dit bouwprogramma nog maar moeilijk is aan te passen, omdat met de initiatiefnemer voordat de Woonvisie werd vastgesteld reeds afspraken waren gemaakt.

PM heeft tijdens de commissievergadering aangegeven dat wij voor eigen inwoners willen bouwen. In Streefkerk zijn dat vooral starters en senioren. De Klimaatdijk tussen de Dorpsstraat en de jachthaven moet niet “het gouden randje” van Streefkerk worden.

Het te realiseren bouwprogramma is geen argument om dit bestemmingsplan niet vast te stellen. De commissie heeft wethouder Quik wel gevraagd om met de ontwikkelaar in gesprek te gaan om te onderzoeken of het bouwprogramma kan worden bijgesteld. De wethouder heeft de commissie toegezegd om voor eind april met de initiatiefnemer in gesprek te gaan en de raad over de uitkomsten te informeren. Wij zijn benieuwd.  

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

© 2020 Progressief Molenlanden | Website door Rik de Regt

Laatste nieuws

Font Size: 16px
High Contrast: offon