De Pinkeveersebrug: Het vervolg

De Pinkenveersebrug is de afgelopen maanden veel in het nieuws geweest. Het Waterschap Rivierenland wil de bestaande brug, een gemeentelijk monument, vervangen door een stalen brug. Op dit voornemen is veel reactie gekomen. Dat is logisch, want de brug vormt samen met de omliggende bebouwing een prachtig geheel.

Dinsdagmiddag 26 januari werd duidelijk dat in Het Kontakt een artikel zou worden geplaatst waarin wordt gesuggereerd dat wethouder Quik de raad in november 2020 onjuist zou hebben geïnformeerd over het al dan niet verstrekken van een bijdrage aan Waterschap Rivierenland voor de vervanging van de Pinkenveersebrug. Aanleiding voor deze suggestie is de tekst van E-mailverkeer tussen de wethouder en de heemraad van het Waterschap Rivierenland. Het Waterschap Rivierenland heeft in dit mailverkeer een toezegging herkend over een financiële bijdrage.

Progressief Molenlanden (PM) heeft samen met andere partijen wethouder Quik tijdens de raadsvergadering van 26 januari 2021 om opheldering gevraagd. Wij hebben de wethouder nadrukkelijk gevraagd of de inhoud van het artikel klopte. De wethouder koos ervoor om onze vragen niet te beantwoorden en de raad te informeren via een raadsinformatiebrief. Deze raadsinformatiebrief is besproken in de commissievergadering d.d. 9 februari 2021.

PM, ChristeUnie en SGP zijn de teleurgesteld over de uitkomsten van de bespreking op 9 februari 2021 en wel om de volgende redenen:

  • wij hebben de wethouder verschillende malen de gelegenheid geboden om vragen serieus te beantwoorden en de kou uit de lucht te nemen. De wethouder heeft daarop star en niet invoelend gereageerd.
  • de raadsinformatiebrief heeft niet geleid tot een helder antwoord over de vermeende toezegging van een gemeentelijke bijdrage aan het Waterschap Rivierenland. De wethouder heeft in zijn bijdrage tijdens het debat in de commissievergadering op 9 februari 2021 bevestigd dat hij aan de raad hetzelfde antwoord zou geven als op 24 november 2020. Wij vinden de informatie die hierover aan de raad op 24 november en 9 februari op zijn minst discutabel.

PM, ChristenUnie en SGP hebben daarom tijdens de raad van 2 maart 2021 een Motie van Teleurstelling ingediend, waarin de raad gevraagd wordt om het volgende uit te spreken:

“Blij te zijn met de inzet van de wethouder om te komen tot een gedragen oplossing in het proces om te komen tot een veilige en cultuurhistorische PInkeveerse brug, maar teleurgesteld te zijn in de wijze waarop de wethouder met zijn beantwoording op vragen van de raad van 24 november 2020, de raadsvergadering van 26 januari 2021 en in de commissievergadering van 9 februari 2021 in is gegaan op de zorgen die leven bij de raad na het beschikbaar komen van de E- mailwisseling tussen de wethouder en de heemraad van het Waterschap Rivierenland, waarin gesproken is over een bijdrage die de gemeente zou doen in de kosten voor herstel/ vernieuwing van de Pinkeveerse brug”.

Wij hebben daarmee de wethouder opnieuw de gelegenheid gegeven om duidelijke antwoorden te geven op onze vragen en daarmee de kou uit de lucht te nemen.

Wij hebben vervolgens de antwoorden van de wethouder gewogen en zijn tot de conclusie gekomen dat de wethouder onze vragen onvoldoende heeft beantwoord. Onze zorgen zijn niet weg genomen en de onduidelijkheden over de status van het mailverkeer tussen de wethouder en de heemraad zijn blijven bestaan.

PM, ChristenUnie en SGP hebben vervolgen de Motie van Teleurstelling in stemming gebracht. De motie kreeg geen steun van de coalitiepartijen Doe Mee Molenlanden, CDA en VVD en is daarmee verworpen. 

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

© 2020 Progressief Molenlanden | Website door Rik de Regt

Laatste nieuws

Font Size: 16px
High Contrast: offon