PM wil meer invloed gemeente op besturingswijze molengebied Kinderdijk

PM wil meer invloed gemeente op besturingswijze molengebied Kinderdijk

De raad van Molenlanden en haar voorgangers spreken al vanaf 2017 over de modernisering van de besturingswijze van SWEK. Dat zijn tot nu toe moeizame gesprekken geweest met weinig vooruitgang.

PM constateert dat er vanuit de Raad van Toezicht (RvT) ook weinig urgentiebesef is om tot modernisering van de besturingswijze te komen . De RvT verschuilt zich daarbij achter haar statuten .

PM staat dan ook achter het standpunt van het college om door middel van een advies van een deskundig bureau deze patstelling te doorbreken. SWEK is helaas geen mede opdrachtgever van de adviesaanvraag. PM heeft daarom zorgen of de SWEK de uitkomsten zal accepteren. De uitspraken van de voorzitter van de RvT in het AD daarover stellen ons niet gerust.

ChristenUnie, SGP en Progressief Molenlanden hebben daarom in de raad van 15 december 2020 een motie ingediend waarin het college opgedragen wordt om zo spoedig mogelijk na het gereedkomen van het rapport haar conclusies met de raad te delen.

De discussie in de raad over deze motie gaf PM de gelegenheid om haar visie over een moderne Raad van Toezicht uit te spreken.

Uitgangspunt voor PM is dat de gemeenten Alblasserdam en Molenlanden invloed hebben op de wijze waarop SWEK wordt aangestuurd en dat de belangen van de inwoners van Kinderdijk en de molenbewoners in voldoende mate worden betrokken.

PM is van mening dat een moderne RvT is samengesteld uit leden die er op basis van expertise deel van uitmaken en die door middel van transparante sollicitatieprocedures geworven zijn. Ook de voordracht van leden voor zogenaamde kwaliteitszetels door onze gemeenten en inwoners van Kinderdijk horen bij de invulling van een moderne RvT.

Wij willen af van de “ons kent ons” mentaliteit.

Het molengebied van Kinderdijk is openbaar gebied dus invloed en betrokkenheid van de gemeente Molenlanden is logisch.

De motie kreeg overigens geen steun van de collegepartijen DoeMee Molenlanden!, CDA en VVD.

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

© 2020 Progressief Molenlanden | Website door Rik de Regt

Laatste nieuws

Font Size: 16px
High Contrast: offon