PM wil door actiever grondbeleid woningbouw voor starters en senioren overal mogelijk maken

PM wil door actiever grondbeleid woningbouw voor starters en senioren overal mogelijk maken.

Op 15 december 2020 werd in de gemeenteraad van Molenlanden de nota grondbeleid besproken. Grondbeleid gaat over de beschikbaarheid van bouwgrond voor woningbouw, bedrijventerreinen, scholen en maatschappelijke functies.

In de nota Grondbeleid geeft de gemeente aan wat grondeigenaren en initiatiefnemers van bouwprojecten van de gemeenten kunnen verwachten als zij een bouwplan ontwikkelen. Het grondbeleid is voor de gemeente een belangrijk middel om sturing te geven aan de ontwikkeling van onze gemeente.

PM heeft tijdens besprekingen over de nota Grondbeleid vooral de relatie gelegd tussen de nota Grondbeleid en de uitvoering van de Woonvisie. Veel inwoners ervaren immers dat door de marktwerking er teveel dure huizen worden gebouwd en te weinig goedkopere woningen voor onze jongeren, senioren en mensen met een beperking. Actiever grondbeleid kan bevorderen dat dit wel mogelijk wordt. Daarbij vinden wij het ook belangrijk dat de gemeente geen onbeheersbare financiële risico’s loopt.

Wij hebben daarom tijdens de gemeenteraadsvergadering gepleit voor een grondbeleid met meer daadkracht en lef.

Marktpartijen slagen er immers niet in om in alle dorpen de juiste woningen te bouwen. Om dat wel mogelijk te maken is een actief gemeentebestuur noodzakelijk.

Mede door de inbreng van PM heeft de voltallige gemeenteraad van Molenlanden een motie aangenomen. Doel is om juist in die kleine dorpen, waar de markt dat niet oppakt, ook goedkopere woningen te bouwen. Ook zal jaarlijks worden beoordeeld of er voldoende voortgang is in bouw van woningen voor starters, senioren en mensen met een beperking.

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

© 2020 Progressief Molenlanden | Website door Rik de Regt

Laatste nieuws

Font Size: 16px
High Contrast: offon